Suvepraktikandid Viru Vanglas

Uudised | 09.08.2021

Vanglateenistuse eelkoolituse läbinud gümnaasiuminoortel on võimalus kandideerida suveks vanglasse praktikale, et kolme nädala vältel tutvuda vanglatöö erinevate tahkudega. Praktika jooksul saab olla erinevate ametikohtade töövari ning osaleda treeningutel erivahendite kasutamises ja laskmises. 

Viru Vangla meeskonnas on suvekuudel praktikal kuus noort. Neist juulikuu praktikandid, kevadel gümnaasiumi lõpetanud Silvia ja 11. klassi lõpetanud Jacek, toovad välja, et said kolme nädala jooksul väga mitmekülgse töökogemuse. Polnud päeva, mis oleks eelmisega sarnanenud ning iga päev sai teha midagi uut. Eriti väärtustavad nad valvuri, kontaktisiku, kriminaalhooldusametniku, koerajuhi ja üksusejuhi töövarjutamist, mis andsid palju uusi teadmisi ning arusaama, kuidas elu vanglas tegelikkuses käib. Treeningud värskendasid hästi eelkoolituse käigus õpitud erivahendite kasutamise oskuseid.

Praktika läbinutel on võimalus gümnaasiumi lõpetamise järel kandideerida tööle vanglateenitusse. Silvia ja Jacek ütlevad, et suvine praktika andis neile kindlust valitud eriala ja organisatsiooni sobivuses ning täna on neil huvi liituda vanglateenistusega, et hiljem jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis.

Edu Silviale, Jacekile ning meie teistele praktikantidele, Klimile, Markusele, Svenile ja Nikitale!  

Tere tulemast meeskonda!

Uudised

15.09.2021
Vanglateenistus viib gümnaasiumiastme õpilastele Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Rakveres läbi enesekaitsekoolitused.
10.09.2021
Esimest korda vanglateenistuse poolt korraldatud narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel saavutas vanglateenistus mitu auhinnalist kohta.
31.08.2021
Vanglateenistuse 102. aastapäeva puhul tunnustati vanglaametnikke.