Liitu meie meeskonnaga!

Otsid tööd, mis tagaks lisaks palgale ka karjääri? Igapäevaseid väljakutseid, võimalust end nii vaimselt kui füüsiliselt proovile panna? Tõelist õlatunnet oma meeskonnaga? Oled sa valmis?

Vanglateenistusel on tähtis roll Eesti sisejulgeolekus. Unusta ära filmides nähtu: valvur on midagi palju enamat kui vormiriides patrullija. Ta on ühiskonna kaitsja ja eeskuju, kellelt oodatakse pidevat arengut ja võimet iga päev uuteks ning ootamatuteks väljakutseteks valmis olla.

Liitu meie meeskonnaga ja anna oma panus parema homse tagamisel!

Tugevad kaitsevad vabadust!

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid
Video file

Kes sobib valvuriks?

Laitmatu taust

Valvuritöö oluline osa on olla eeskuju kinnipeetavate suunamisel õiguskuulekale teele: see eeldab kriminaalse või kahtlustäratava tausta puudumist. 
Kõik teenistusse kandideerijad läbivad taustakontrolli, mille käigus kaardistatakse vanglale võimalik turvarisk. Valiku tegemisel on aluseks vangla ja ühiskonna julgeolek.

Keskharidus

Vanglateenistuja väljaõppe osa on 9-kuuline vanglaametniku kutseõpe Sisekaitseakadeemias, mille üks eeldus on kesk- või keskerihariduse olemasolu. Kutseõppe läbimine on kohustuslik kahe esimese teenistusaasta jooksul.

Eesti keel

Kõrgtasemel eesti keele oskus on hädavajalik: töö ja väljaõpe toimuvad eesti keeles. Samuti on riigiasutuse töötajatele sätestatud eesti keele oskuse nõue C1 tasemel – see tähendab, et tunned end suheldes täiesti vabalt, sind ei piira sõnavara, kasutad mugavalt erinevaid ajavorme ja mõistad sisuliselt korrektselt kõike loetut ja kuuldut.

Missioonitunne

Valvurina oled sa enamat kui turvamees ja ühiskonna hüvanguks väljaastumine peab sinu jaoks oluline olema.

Sportlik

Töö valvurina on füüsiliselt aktiivne ja eeldab kehalist sooritusvõimekust, mida treenimata inimesel ei pruugi olla.
Vanglateenistuses tööle asumiseks tuleb sul teha kehalised katsed, mille osaks on aja peale kätekõverduste ning kõhulihaseharjutuste tegemine ja 3 km kestusjooks või 6 km sõudmine ergomeetril. 

Tööks vajalikud oskused omandad enesekaitse ja erivahendite treeningutel, mis toimuvad vähemalt kord iga 3 kuu järel. Lisaks toetame sinu treeninguid töö kõrvalt. Sportlikus vormis püsimine on valvuri töö lahutamatu osa!

Hea tervis

Terves kehas on terve vaim! Meie ametnike töösooritus ja ühiskonna turvalisus sõltuvad valvsusest ja valvuri valmidusest igal ajal takistusteta reageerida. Selle kinnituseks on kandideerimisprotsessi osa tervisekontroll valitud teenusepakkuja juures.

Mida pakume?

HEA PALK
Alustava valvurina on sinu palk sõltuvalt vanglast 1615 kuni 2040 eurot. Töötasu tõuseb, kui omandad uue taseme või liigud karjääriredelil kõrgemale. Vanemvalvuri palk koos kõikide võimalike täiendavate tasudega võib olla üle 3000 euro. Ära unusta sedagi, et valvuri töö eeliste hulka kuuluvad pikk palgaline puhkus ning töögraafik, mis jätab aega mõnusaks pere- ja eraelu elamiseks. Lisaks toetame sinu õpinguid ja sporditegevust!
VÄLJAÕPE
Vanglateenistujaks saamine algab väljaõppest, mille oluline osa on lisaks töökogemuse omandamisele ka 9-kuuline kutseõpe Sisekaitseakadeemias. NB! Õppeperiood on tasustatud valvuri ametipalgaga, lisaks tasuta toit ja majutus.  
KARJÄÄR JA ARENG
Vanglaametniku kutse omandamise järel on su karjäärivõimalused praktiliselt piiramatud: liikuda saad nii vangla erinevate ametikohtade vahel kui ka kogu vanglateenistuses  laiemalt. Parima füüsilise ja vaimse võimekusega teenistujatel on võimalik liituda relvastatud üksusega. Töö vanglateenistuses on kindel ning sinu pidev areng igakülgselt toetatud!
TÖÖ JA VABA AJA TASAKAAL
Töö valvuri ametikohal toimub vahetustega – enamasti käib see 4-tööpäevaste tsüklitena (öised ja päevased vahetused), millele järgneb 4 vaba päeva. Iga-aastase põhipuhkuse määr on 35 päeva: nii jääb aega ka pereelu elamiseks ja oma hobidega tegelemiseks.
SPORT
Sport käib vanglateenistuja elu juurde nii tööl kui vabal ajal! Pakume kõigile oma töötajatele regulaarseid eritreeninguid ning laseme end proovile panna vanglateenistuse spordivõistlustel. Treeninguid toetavad koha peal asuvad jõu- ning pallimängude saal, lisaks hüvitatakse kokkuleppel sinu sportimiskulutusi.
MEESKOND
Vanglateenistuse  olulisim pluss on tugev õlatunne: sa oled osa ühtsena tegutsevast meeskonnast. Koos tehakse tööd ja sporti ning vastutus üksteise elu ja tervise eest loob sideme, mis ühendab kogu eluks. Töö käigus omandad jätkuvalt üha paremaid koostööoskusi, millest on kasu igas eluvaldkonnas.

Mida pakume?

Valvuri väljaõpe

  Juhendamisperiood   Iseseisev töö   Vanglaametniku kutse omandamine  
Baaskoolitus
2 nädalat
  2 kuud   1 kuni 6 kuud   9 kuud

 

Kandideerimine

Vanglateenistuse tööle kandideerimise juurde kuuluvad tausta- ja tervisekontroll ning kehalised katsed. Enamasti kulub CV saatmisest kuni tööle asumiseni kuni 1 kuu.

Saada CV
Võtame ühendust
Taustakontrolli ankeet
Vestlus
Kehalised katsed
Proovipäev
Võimekuse testid
Tervisekontroll
Tööle vormistamine

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.