Põneva ja kindla elukutse vanglateenistuses saab Sisekaitseakadeemiast

Uudised | 28.07.2020

Sisekaitseakadeemia justiitskolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest. Kolledži lõpetanu asub tööle justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvas vanglateenistuses. Sisekaitseakadeemias ootab tulevast õppurit innovaatiline keskkond, toetav koolipere, tasemel spordiklubi, laiad praktikavõimalused ja õppereisid.
Tänapäevase vanglatöö eesmärk on muuta neid, kellest võivad saada seaduskuulekad inimesed, ja pidada turvaliselt kinni neid, keda pole võimalik muuta. Ja nii ei piirdu vanglaametniku roll üksnes korrahoidmisega vanglas, sama tähtis on aidata vangil valmistuda uueks ja ausaks eluks väljaspool vanglat. Et seda hästi ja tulemuslikult teha, on vaja haritud ja võimekaid vanglatöötajaid, kes teevad oma tööd pühendumusega. Seepärast pööratakse erilist tähelepanu töötajate arendamisele ja juba õppima asumisel ning värbamisel sõelutakse välja need, kel on tahtmine ja võimed teha tänapäevast vanglatööd. Siin on suur roll Sisekaitseakadeemia justiitskolledžil. Et vanglatöötajad oleksid terved ja võimekad nii kehalt kui vaimult, on kehtestatud vanglateenistuja eetikakoodeks ja kehalised katsed.
Rakenduskõrgharidusõpe ehk korrektsiooni eriala annab vanglatöötajale väärtuslikud teadmised õigusest, haldusest, juhtimisest, sotsiaalteadustest ja psühholoogiast ning vangla toimimisest üldiselt. Kõik need teadmised-oskused aitavad kindlustada õiguskorda vanglates ja suunata vange õiguskuulekale teele, tugevdades nii kokkuvõttes riigi siseturvalisust – ka vanglatel on oma roll riigikaitses.
Õppeaeg on kolm aastat ja õpe toimub Tallinnas Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis.  Õppimise ajal on korrektsiooni eriala üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik saada ka ametkondlikku stipendiumi - kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,6 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 760 eurot kuus. Õppur saab endale tasuta vormiriietuse ning talle on kindlustatud töö vanglateenistuses. Lõpetaja peab vanglateenistuses töötama vähemalt kolm aastat.
Lisaks teoreetilisele õppele on suur osakaal praktilisel õppel, st omandatakse teadmised ja oskused relva, erivahendite (teleskoopnui, käerauad, gaas) käsitlemisel ning saadakse selgeks vajalikud enesekaitse võtted. Lisaks on Sisekaitseakadeemias olemas õppekambri kompleks, kus on iga vangla kambrinäidis. Õppekambris õpetatava ulatus on lai – saadakse selgeks, kuidas avada ohutult kambriust kuni selleni, kuidas lahendada erinevaid ohuolukordi. Õppejõud on oma ala eksperdid, kellel ka endal reaalne praktilise töötamise kogemus.
Osa õppeprotsessist moodustab õppepraktika vanglates kohapeal. Õppureid kaasatakse erinevatele vanglateenistuse korraldavatele üritustele. Näiteks on traditsiooniks saanud üliõpilaste osavõtt vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistlustest, vanglateenistuste erinevatest spordivõistlustest, vanglate suvepäevadest ning korrektsiooni eriala teise ja kolmanda kursuse üliõpilaste ühisseminarist vanglateenistuse juhtidega.
Sisekaitseakadeemias õppimisele annab lisaväärtust aktiivne tudengielu ja võimalus ühistegemisteks ka teiste siseturvalisuse ala õppuritega, kellest kujuneb kasulik suhtlusvõrgustik ja head sõprussidemed kogu eluks. Akadeemias ootab tulevast õppurit aktiivne spordiklubi ning tipp-tasemel sportimisvõimalused. Ka paljud akadeemia töötajad on kirglikud sportlased, seega võib end vabalt avastada rektoriga võrkpalli mängimast või õppekorralduse spetsialistiga jõusaalis mõõtu võtmast.

Uudised

06.06.2022
3. juunil toimus Jõhvis Vabadusevalvuri jooks 2022 ning elamuspäev.
25.05.2022
3. juunil Jõhvis toimuva Vabadusevalvuri jooksu ja elamuspäeva kava on teie ees!
02.05.2022
Aastapäeva puhul andsid justiitsminister Maris Lauri ja vanglateenistuse juht Rait Kuuse üle vanglaametniku kõrgeimad autasud teeneteristid ja teenistusmedalid.