Kuidas toimub väljaõpe?

Valvuri töö on spetsiifiline ning eeldab erioskusi. Ära muretse, pea ees tundmatusse hüpata ei tule: esimesel kahel kuul on sinu kõrval juhendaja, kes aitab tööks vajalikud põhiteadmised omandada. Iseseisvat tööd valvurina alustad pärast juhendamisperioodi lõppu.

Seejärel on aeg vanglaametniku kutse omandada. Sisekaitseakadeemias 9 kuud kestev õpe on vanglateenistuse poolt täismahus toetatud: sul ei tule muretseda ei õppemaksu, toitlustamise ega majutuse pärast, lisaks jätkub õppeperioodil sulle palga maksmine. 

Õpe toimub Tallinnas (Pirital) Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis. Praktikad, mis moodustavad väljaõppest 20%, toimuvad erinevates vanglates üle Eesti. 

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Peamised eelised vanglaametniku eriala omandamisel:

  • Õppeajal saad edasi valvuri PALKA
  • Majutus Sisekaitseakadeemia ühiselamus on sulle TASUTA
  • Toitlustus kolm korda päevas on sulle TASUTA
  • Ka praktikal viibimise ajal on tagatud tasuta majutus, samuti toidukulude katteks hüvitise maksmine

Kutseõppe perioodi lõpetab lõpueksam. Selle edukas sooritamine on kinnitus, et õppija on omandanud vajalikud oskused tööks valvurina, ta väärtustab organisatsiooni traditsioone, oskab kõrgel hoida ametiau ning professionaalsust, on suurepärane meeskonnaliige ja tal on teadmised, mis aitavad tal Eesti sisejulgeolekus olulist rolli kanda.

Kuidas saadakse vanglaametnikuks?

1. päev

TÖÖLE ASUMINE

Esimene tööpäev kulub sisseelamisele: näed palju uut. Samuti saad kätte oma vanglaametniku vormi.

2 nädalat

BAASKOOLITUS

Kahenädalane koolitus, mis annab vajalikud oskused ja teadmised iseseisvaks vanglaametniku tööks.

2 kuud

JUHENDAMINE

Uue vanglaametnikuna saad enda kõrvale juhendaja, kes aitab vähemalt esimese kahe kuu jooksul omandada tööks vajalikud baasteadmised. Sinuga jagavad kogemusi meie parimad!

6 kuud

ISESEISEV TÖÖ

Alustad iseseisvat tööd. Vajadusel on juhendaja alati olemas.

9 kuud

HARIDUSE OMANDAMINE

Pärast iseseisvat töötamist on aeg omandada vanglaametniku kutse Sisekaitseakadeemias. Õpe kestab 9 kuud ning selle vältel säilitame sinu palga.

OLED PROFESSIONAAL!

Palju õnne! Sinu palk tõuseb 30% ning avarduvad karjäärivõimalused vanglateenistuses.

 

Kuidas saadakse kõrgemaks vanglaametnikuks?

KANDIDEERIMINE JUSTIITSKOLLEDŽISSE

 

1. kursus:

JÄRELVALVE

Praktika – õpilane omandab valvuri tööks vajalikud teadmised ja oskused.

2. kursus:

TAASÜHISKONNASTAMINE

Õpilased omandavad keeruka riskihindamise meetodi ning planeerivad selle abil kinnipeetava karistusaja tegevused (eesti keele õpe, sotsiaalsete oskuste õppimine jms).

3. kursus:

ÕIGUSE AINED

Lõpetanu on haldusõiguses heal tasemel jurist, kes oskab uurida vangide distsipliinirikkumisi, lahendada vaideid ja muid pöördumisi. Lõpupraktika - omandatud teadmised ja oskused harjutatakse läbi, et lõpueksam päädiks positiivse tulemusega.

LÕPUEKSAMID

 

 

OLED PROFESSIONAAL!

 

 

Uudised

06.06.2022
3. juunil toimus Jõhvis Vabadusevalvuri jooks 2022 ning elamuspäev.
25.05.2022
3. juunil Jõhvis toimuva Vabadusevalvuri jooksu ja elamuspäeva kava on teie ees!
02.05.2022
Aastapäeva puhul andsid justiitsminister Maris Lauri ja vanglateenistuse juht Rait Kuuse üle vanglaametniku kõrgeimad autasud teeneteristid ja teenistusmedalid.