Vanglateenistusest

Vanglateenistuse moodustavad 3 Eesti vanglat ja Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Vanglate osakond on Eesti vanglateenistuse keskasutus, mis juhib ja arendab vanglate tööd. Osakonda juhib justiitsministeeriumi asekantsler vanglate alal.

Vanglate ülesanne on muuta ühiskond turvalisemaks - kaitsta õiguskorda, isoleerides kurjategijad ühiskonnast, ning juhtida neid õiguskuulekalt käituma, st muuta või anda oskusi, et nad tulevikus käituksid nii, nagu ühiskonna käitumisnormid ette näevad. Vanglate koosseisu kuuluvad üle Eesti paiknevad kriminaalhooldusosakonnad. Kriminaalhoolduse põhieesmärk on muuta ühiskond turvalisemaks, rakendades vangistuse asemel selle alternatiive (elektrooniline valve, käitumiskontroll, ühiskondlik kasulik töö jm).

Eestis on 3 vanglat: 2002. aastal avatud Tartu vangla, 2008. aastal avatud Viru vangla ja 2018. aastal avatud uus Tallinna vangla. Seisuga 07.12.2020 on vanglates kokku 2394 vangi ning vanglateenistuses on 1477 teenistuskohta. 

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid
Viru vangla

Viru vangla, mis valmis 2008. aastal, võtab enda alla koos ümbritseva alaga 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.

Viru vangla hõlmab endas vanglat ja arestimaja. Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 1000 kohta, lisaks 75 kohta avavanglas ja 150 kohta arestimajas. Vanglas on ka eluhoone 300 vahistatule. Vanglakompleksi juurde kuuluvad kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad. 

Uudsena terve vanglateenistuse ajaloos loodi Viru vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. Vanglas on ka 250-kohaline noorte osakond, kuhu paigutatakse alaealised süüdimõistetud ja vahistatud ning noored süüdimõistetud.

Seisuga 07.12.2020 on Viru vangla kooseisus 490 teenistuskohta, sealhulgas 303 vanglaametniku ametikohta. Vangla personal koosneb 90% ulatuses eriväljaõppega töötajatest, oma ala spetsialistidest. 

Vaata lisaks: www.vangla.ee

Uudised

15.04.2021
Filmikonkursi kauaoodatud võitja on selgunud! Žürii valik erines mõnevõrra avalikust hääletusest, sest hinnati üksnes neid filme, mis vastasid kõigile seatud kriteeriumidele.
16.03.2021
Aitäh kõigile filmikonkursil osalejatele! Konkursi raames laekus üle Eesti 26 filmi, mis on ühtlasi osalejate rekord. Žürii põhjaliku kaalumise tulemusel jõudis konkursi teise vooru 13 parimat filmi.
15.02.2021
Vanglateenistuses mängivad tähtsat rolli juhendajad. Läbi juhendajate töö omandavad ja viimistlevad uued töötajad ning kadetid oma teadmisi ja oskusi.