Vanglateenistusest

Vanglateenistuse moodustavad 3 Eesti vanglat ja Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Vanglate osakond on Eesti vanglateenistuse keskasutus, mis juhib ja arendab vanglate tööd. Osakonda juhib justiitsministeeriumi asekantsler vanglate alal.

Vanglate ülesanne on muuta ühiskond turvalisemaks - kaitsta õiguskorda, isoleerides kurjategijad ühiskonnast, ning juhtida neid õiguskuulekalt käituma, st muuta või anda oskusi, et nad tulevikus käituksid nii, nagu ühiskonna käitumisnormid ette näevad. Vanglate koosseisu kuuluvad üle Eesti paiknevad kriminaalhooldusosakonnad. Kriminaalhoolduse põhieesmärk on muuta ühiskond turvalisemaks, rakendades vangistuse asemel selle alternatiive (elektrooniline valve, käitumiskontroll, ühiskondlik kasulik töö jm).

Eestis on 3 vanglat: 2002. aastal avatud Tartu vangla, 2008. aastal avatud Viru vangla ja 2018. aastal avatud uus Tallinna vangla. Seisuga 07.12.2020 on vanglates kokku 2394 vangi ning vanglateenistuses on 1477 teenistuskohta. 

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Viru vangla

Ülesõidu 1, Jõhvi

Viru vangla, mis valmis 2008. aastal, võtab enda alla koos ümbritseva alaga 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.

Viru vangla hõlmab endas vanglat ja arestimaja. Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 1000 kohta, lisaks 75 kohta avavanglas ja 150 kohta arestimajas. Vanglas on ka eluhoone 300 vahistatule. Vanglakompleksi juurde kuuluvad ka kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad. 
Uudsena terve vanglateenistuse ajaloos loodi Viru vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. Vanglas on ka 250-kohaline noorte osakond, kuhu paigutatakse alaealised süüdimõistetud ja vahistatud ning noored süüdimõistetud.

Viru vangla koosseisus on 490 teenistuskohta, sealhulgas 300 vanglaametniku ametikohta. Vangla personal koosneb 90% ulatuses eriväljaõppega töötajatest, oma ala spetsialistidest. 

Vaata lisaks: www.vangla.ee

Loe edasi

 

Tartu vangla

Turu 56, Tartu

Tartu vangla valmis 2000. aastal ning esimesed vangid võeti vastu 16. oktoobril 2002. aastal. Kompleks paikneb ligi 94 000 m2 suurusel alal Emajõe lammil ning vangla üldpind on 23 000 m2.

Turvalisust vanglas aitavad tagada videokaamerad, kallaletungi-häiresüsteemid personali kaitseks ning spetsiaalsed valvesüsteemid ligi kilomeetripikkuse välispiirde kaitseks.

Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 933 kohta. Vanglakompleksi kuuluvad administratiivhoone, vastuvõturuumid, puhke- ja spordiruumid, õppeklassid, tootmispinnad metalli-, puu- ja tekstiilitööks, ruumid usutalituste korraldamiseks ja abiruumid.

Tartu vangla meditsiiniosakonnas asub vanglate psühhiaatriaosakond. 2007. aastal loodi Tartu vanglas uimastivaba keskus. Samal aastal sai Tartu vangla HIV-teemaline projekt Maailma Terviseorganisatsiooni auhinna. 

Tartu vangla annab tööd ka umbes 250 vangile majandustöödel, väljaspool vanglat töötab ligikaudu 40 vangi. 

Seisuga 01.05.2021 on Tartu vangla koosseisus 433,8 teenistuskohta, sealhulgas 270 vanglaametniku ametikohta.

Vaata lisaks www.vangla.ee 

Loe edasi

 

Tallinna vangla

Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald
75322 Harjumaa

Eesti kõige uuem vangla – Tallinna vangla - valmis 2018. aasta lõpus  ning paikneb Rae vallas Soodevahe külas.  Enam kui 60 000 m2 netopinnaga kompleksis on kinnipeetavatele kuni kahekohalistes kambrites kokku 1190 kohta, lisaks 102 kohta avavanglas.  Vanglas on mees- ja naissoost täiskasvanud vahistatud ning mees- ja naissoost täiskasvanud süüdimõistetud.

Vangla põhipiirde sees on kaks meessoost kinnipeetavate eluhoonet, kinnipeetavate toitlustus- ja õppehoone, peahoone, spordihoone ja meeste tööstushoone. Eraldi hoone on mõeldud naissoost kinnipeetavatele. Seal asub ka emade-laste osakond, mis on mõeldud naissoost kinnipeetavatele ja nende kuni kolmeaastastele lastele.

Liikumine vangla hoonete vahel toimub maa-alustes tunnelites, millest pikim on  ligi 200-meetrine nelja hoonet läbiv kahepoolne tunnel. Vangide jalutusboksid paiknevad eluhoonete katustel. 

Põhipiirdest väljaspool asuvad pääsla, avavangla, koertehoid, katlamaja ja generaatorihoone. 

Kinnipeetavad on hõivatud vangla majandustöödel ja sööklas. Samuti tegutseb vanglas AS Eesti Vanglatööstus, kes pakub töökohti puidu-, õmbluse- ja metallitsehhis, komplekteerimisel ning pesumajas. 

Seisuga 01.05.2021 on Tallinna vangla koosseisus 549,6 teenistuskohta, sealhulgas 335,3 vanglaametniku ametikohta.

Vaata lisaks www.vangla.ee 

Loe edasi

 

 

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.