Vanglateenistuse parim film 2022

Lühifilmide konkursil „Vanglateenistuse parim film 2022“ saavad osaleda gümnaasiumiastme noored ning 2022. aasta konkursi teemad on:

 1. Ootamatu pööre (kuidas võib üks vale otsus viia pöördumatute tagajärgedeni)
 2. Mina loon oma tuleviku (kuidas väärtused ja eetiline käitumine mõjutavad seda, millist elu elama hakkan)

Konkursil osalemise ja filmide esitamise tähtaeg on 07.02.2022.

Osalemiseks tuleb filmid üles laadida oma YouTube`i kontole privaatses versioonis ning registreerimisel sisestada filmi link selleks ettenähtud lahtrisse. Kõik konkursil osalevad filmid lähevad üles korraldaja YouTube kontole, kus toimub ka Rahva Lemmiku hääletamine. Filmi ei tohi avalikustada enne hääletamise algust.

Lühifilmide kvalifitseerumise tingimused on:

 • pikkus maksimaalselt viis minutit, pikemad filmid hindamisele ei lähe;
 • film peab käsitlema etteantud teemat;
 • keelekasutus peab olema viisakas, publikule taasesitatavas vormis;
 • filmi žanr võib olla komöödia, draama, seiklus või muu;
 • filmimisel ja monteerimisel võib atraktiivsuse huvides kasutada erinevaid tööriistu ja muud abi;
 • filmi kvaliteet ei tohi olla alla Full HD (1080 p);
 • film peab olema filmitud horisontaalselt;
 • filmimisel tuleb arvestada ilmaoludega (tuulekohin, muud mittevajalikud taustahelid).

Hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • teemakäsitlus;
 • süžee loogiline areng ja terviklikkus;
 • heli ja pildi kvaliteet;
 • näitlejate töö (näitlejate puudumisel innovaatilisus).

Filmid, mis puudutavad teemat kaudselt või ei lähe teemaga kokku, hindamisele ei lähe.

Autasustamine toimub kahes erinevas kategoorias:

 • Rahva Lemmik
 • Vanglateenistuse Parim Film 2022.

Tulemused avalikustatakse alates 21.02.2022. 

Parim film on isetehtud film! 

Osalen filmikonkursil

Filmi teema

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.