Viru vangla parimad 2022

Uudised | 27.12.2022

16.12.2022 toimus üle mitme aasta jälle Viru vangla jõulupidu, mille raames traditsiooniliselt tunnustatakse meeskonna parimaid. Häid töötulemusi, inimsuhteid ning isiklikku arengut arvestades valisid kolleegid enda seast välja aasta parimad meeskonnaliikmed, kelleks osutusid:  

  • Parim kolleeg vanglaametnik on saateüksuse vanemvalvur-instruktor Kalev Arbus.

Kalev oma stabiilsuse ja sisemise rahuga suudab keerukamaidki võtted ja tehnikad päriselt selgeks õpetada kõigile. Kui üks meetod ei vii sihile, võtab ta varrukast teise, kolmanda või neljandagi ning suudab individuaalse lähenemise ja kannatlikkusega leida parimad lahendused. Kalev osaleb palju ka vanglavälistes tegevustes ning abistab kolleege erinevateks võistlusteks ettevalmistamisel. Ta on heatahtlik inimene ja hea ametnik, kes annab kogu vangla meeskonnale suurt väärtust.

  • Parim kolleeg riigiametnik - taasühiskonnastamise valdkonna välismaalaste koordinaator Reet Uustalu

Reet on igapäevatöös iseseisev, põhjalik ja eesmärgile pühendunud. Tema koostatud dokumendid on kaalutletud, analüüsivad ja väga heaks eeltööks, et PPA ja kohus saaks otsuseid teha. Reet teeb koostööd PPA, kohtu, juristide, VOga, teiste vanglatega, täiendab ennast iseseisevalt, et väljasaadetavad dokumendid oleks veelgi paremini põhjendatud ja aitaks koostööpartnereid otsuste tegemisel. 

  • Parim uustulnuk - saateüksuse vanemvalvur-instruktor Aleksander Mark

Aleksander on kiirelt kohanev, väga hea suhtleja ning enda valdkonnast väga huvitatud uus ametnik. Ta on toonud vanglateenistusse väga palju uut teadmist just meditsiini poolelt. Instruktorina on Aleksander hea õpetamise, selgitamise ja kuulamise oskusega ning viimase aasta jooksul ametnike arengusse kõige suuremat lisaväärtust toonud uus ametnik.

  • Parim kolleeg töötaja - arvestusteenistuse spetsialist Kertu Niidla

Kertu on liikunud vanglaametnikust spetsialistiks ja edasi peaspetsialisti ametikoha täitjaks. Ta on oma meeskonnale toetav, juhendav ja hoolitsev juht, kelle poole võib alati pöörduda ning kelle peale võib alati loota. Kertuga võib minna luurele! Kertu on arvestusteenistuse peaspetsilisti kohusetäitjana väga professionaalne ametnik, kes on julge ja nutikas ning samal ajal ka hästi konteksti tundev. Meeskonnaliikmena on Kertu abivalmis ja vaimukas, osaleb rõõmuga üritustel ning on hea ja armas kolleeg. 

  • Hinnalise kingituse saaja - III üksuse peaspetsialist Roman Rikas

Roman kannab endas just meie põhiväärtusi - toetavus, teotahe, julgus, ustavus. Ta on entusiastlik, hea kuulaja ja suhtleja. Tema antud sisendid on selged ja arusaadavad, tal on indu ja ettevõtlikust. Roman on julge ja ustav vanglatöös ning paljudele eeskujuks - tema teine nimi võiks vist olla abivalmiduse kiirreageerija! Lisaks on ta hästi suutnud 3. üksuse meeskonda sulanduda ning eeskujulik ametnik – töökas ja tasakaalukas. Ta panustab nii üksuse kui vangla üldiste eesmärkide täitmisesse, toob julgelt välja puuduseid ja püüab ise leida lahendusi või teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks.

Palju õnne võitjatele ning kogu Viru vangla meeskonnale! 😊

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.