Vanglateenistuse parim film 2022 võitjad selgunud

Uudised | 23.03.2022

Kolmandat korda toimunud vanglateenistuse gümnaasiumiõpilastele suunatud filmikonkursist võtsid osa koolid üle Eesti. Kokku esitati 14 filmi Tartumaa, Harjumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa koolidest.

Filmikonkursi eesmärk on panna noori mõtlema, kuidas saavad nemad seaduskuulekalt käitudes anda oma panuse riigi siseturvalisuse tagamisse. Filmide esitamisel pidid noored lähtuma ette antud teemadest, mis sellel aastal olid „Ootamatu pööre“ ja „Mina loon oma tulevikku“.

Üldvõidu pälvis Tallinna 32. Keskkooli ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste ühistööna valminud film „Jõua ilusti koju“. Filmi teemavalikuks oli „Ootamatu pööre“, kus õpilased käsitlesid vale otsuse võimalikke tagajärgi. Žürii meelest käsitles võidutöö ühiskonnas olulist aspekti – märkamiskultuuri ning tõid filmi puhul esile siira ja loomuliku näitlejatöö, samuti head operaatoritööd ning tehnilist kvaliteeti.

Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Oskar Suurorg kuulis filmikonkursist aasta varem osalenud sõbralt. „Sel aastal otsustasime, et paneme pundi kokku ja teeme ära! Ajurünnaku käigus tuli ideid, millest filmi teha palju, aga kõige enam kõnetas mõte sellest, milline oleks meie endi jaoks ootamatu pööre, kuhu päriselt ka ise sattuda võime. Rünnakuohvriks pimedal tänaval hilisel õhtutunnil võib sattuda igaüks ning sellisel juhul oleks hea meel, kui keegi appi tuleks,“ ütles Oskar.

„Õpilaste koolideülene filmikonkursist osavõtt näitab, et noortele läheb korda ühiskonna turvalisus. Nendes filmides peegeldub, kui tundlikult tajuvad noored meid ümbritsevat maailma ja panevad tähele ühiskonna valukohti,“ ütles vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Filmikonkursi eestvedaja Viru vangla väljaõppe peaspetsialist Mark Dorošenko ütles, et sellel aastal olid õpilastele antud teadlikult üldisemad teemad. „Soovisime õpilastele anda rohkem vabadust, et näha võimalikult erinevaid lähenemisi selle kohta, mis parasjagu noortel hingel on ning milliseid lahendusi pakuvad ühiskonnas leiduvatele probleemidele“.

Üldvõitja selgitasid välja tudengi-Oscari võitja rahvusvaheliste filmide kategoorias German Golub, kolme vangla ja justiitsministeeriumi esindajad. Hindamisel lähtuti teema käsitlusest ja filmi tehnilisest teostamisest.

Lisaks üldvõitjale valiti ka publiku lemmik ja esimest korda anti välja eripreemia silmapaistva teostuse eest. Publiku lemmiku tiitli pälvis Jõhvi gümnaasiumi õpilase Markus Rolitš film „Vale Otsus“ ja eripreemia Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased „Süüdi“ filmi eest.

Filmikonkursi võitjad saavad auhinnaks personaalse kohtumise tudengi-Oscari võitja German Golubiga, raamatupoe Apollo kinkeraha ja vanglateenistuse meeneid. 

Kõiki filme saab vaadata Youtube platvormilt märksõnaga "Vanglateenistuse filmikonkurss".

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.