Vanglateenistuse 103. aastapäev

Uudised | 02.05.2022

Justiitsminister Maris Lauri rääkis aastapäeval peetud kõnes, et vanglateenistujatel on kandev roll sisejulgeoleku tagamisel, pakkudes teistele riigiasutustele abi kriiside lahendamisel nii teadmiste kui ka aktiivse panustamisega. „Ei ole palju riigiasutusi, kes suudavad ise COVID-i kriisi hallates aidata veel teisigi. Kuigi COVID ei ole kuhugi kadunud ning pingutused viiruse kontrolli all hoidmiseks peavad jätkuma, on vanglateenistujad need, kelle poole pöördutakse nii põgenike kriisi kui ka teiste võimalike kriiside ärahoidmiseks riigis,“ tunnustas Lauri vanglateenistujaid.

Vanglateenistuse juht Rait Kuuse ütles oma kõnes, et iga vanglateenistuja peaks tundma, et temal on teene selles, et Eestis on turvaline elada: „Vanglas ja kriminaalhooldusel olevate inimeste käitumise muutmine on meie panus sisejulgeoleku tagamiseks, lisaks oma partnerite abistamisele kõikvõimalikes kriisides.“ Kuuse tänas aastapäeval kõiki tunnustuse pälvijaid ja vanglateenistujaid muutuvas maailmas kiiresti kohanemise eest: „Valvurid, kontaktisikud, kriminaalhooldusametnikud, üksuse juhid, korrapidajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, meditsiiniõed, arstid, tugipersonal, juhid – ühise nimetajana vabaduse valvurid – teie pühendumus ja visadus on muljetavaldav.“

Tulemusliku töö ja silmapaistva panuse eest pälvisid teeneteristid Harju maakohtu kohtunik ning eelnevalt 16 aastat vanglateenistust juhtinud Priit Kama, Viru vangla saateüksuse vanemsaatja Aulis Teetlok ja sisekaitseakadeemia justiitskolledži õpetaja Silvia Luige.

Priit Kama viis vanglate asekantslerina edukalt läbi ülemineku kaasaegsetele kamber-tüüpi vanglatele ning on andnud hindamatu panuse kaasaegse vanglateenistuse loomisse. Tema juhtimisel on vanglateenistus läbinud tähelepanuväärse arengu, kus töötavad erialase haridusega ametnikud ning kus retsidiivsuse vähendamiseks kasutatakse teadus- ja tõenduspõhiseid meetmeid.

Aulis Teetlok on 13 teenistusaasta jooksul töötanud struktuuriüksustes, mis eeldavad ametnikult kõrgendatud meelekindlust ja füüsiliste nõuete täitmist. Lisaks igapäevatööle on Aulis juhendanud väga paljusid uusi teenistujaid ja praktikante ning panustanud aktiivselt vanglateenistuse maine kujundamisse osaledes värbamistegevustes.

Silvia Luige on olnud vanglaametniku ja korrektsiooni õppekavade tervikliku keeleõppesüsteemi loomise peamine vedaja. Tänane justiitskolledžis õpetatav vene keel ei ole ainult eraldiseisev õpiväljund, vaid keeleõpingud kinnistavad erialaseid teadmisi. Ta on koostanud ja avaldanud mitmeid õppematerjale ning teinud mitmeid konverentsiettekandeid lõimitud aine- ja keeleõppe teemadel.

Vanglaametniku teenistusmedalid said Tallinna vangla direktori asetäitja Erkki Osolainen 15 aasta laitmatu teenistuse eest ning Tartu vangla direktori asetäitja Kristo Kulo 25 aasta laitmatu teenistuse eest.

Pildil (vasakult): Kristo Kulo, Aulis Teetlok, Rait Kuuse, Maris Lauri, Priit Kama, Silvia Luige.

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.