Tunnustati parimaid vanglaametnikke

Uudised | 31.08.2021

Vanglaametniku teeneteristi said justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhataja Priit Post, Tartu vangla registrite arendamise peaspetsialist Liis Toom, Viru vangla saateüksuse juht Ain Anslan, Tartu vangla meditsiiniosakonna vanemõde Angela Ruubel ja Tartu vangla vanemvalvur Sander Prii. Parimaks 2020. aasta valvuriks tituleeriti Jarmo Laeks Tallinna vanglast.

Priit Post on märkimisväärselt arendanud vanglate järelevalvet ja julgeolekut. Tal on väga suur roll uue Tallinna vangla valmimisel, mis tähistas Eesti vanglateenistuse lõplikku üleminekut iganenud ühiselamu tüüpi vanglatelt ajakohastele kambervanglatele.

Liis Toomil on mõjukas osa vangiregistri arendamises. Vangiregistri arendamisega on ühtlustatud vanglate tööprotsesse ja tänu Liisi aktiivsele juhendamisele on kasutajad pidanud pöörduma märksa vähem IT-abisse.

Ain Anslan on töötanud vanglateenistuses mitmel juhtival teenistuskohal ja arendanud nii vanglateenistust. Ta on äärmiselt professionaalne erakorraliste sündmuste lahendamisel. Aini tugevusteks on võime näha tervikpilti. Nii saateüksuse juhi kui ka relvastatud üksuse Viru rühma juhina on ta alati hoolitsenud enda ja oma meeskonna enesetäiendamise eest ning aidanud nõnda arendada kogu vanglateenistust.

Angela Ruubelil on olnud kaalukas roll kogu Tartu vangla toimimises koroonaviiruse leviku ajal, eriti viiruse leviku tõkestamise juhiste koostamises ja nende järgimise tagamises ning isikukaitsevahendite soetamises ja nende kasutamise väljaõppes. Angela on kujundanud Tartu vangla meditsiiniosakonna töökorraldust üle 15 aasta. 

Sander Priil on suur roll arestimajateenuse ülevõtmisel politse- ja piirivalveametilt ja koroonaviiruse esimese laine ajal isolatsiooniosakonna töökorralduse väljamõtlemises. Relvastatud üksuse liikmena on Sander osalenud aktiivselt uute töötajate värbamisel, esindanud vanglateenistust värbamisüritustel ja spordivõistlusel. 2019. ja 2020. aastal valiti ta Tartu vangla parimaks vanglaametnikuks. Oma töökuse ja suhtumisega on ta edendanud Tartu vangla töökultuuri ja kogu vanglateenistust.

25 aasta laitmatu teenistuse eest pälvis vanglaametniku teenistusmedali Tartu vangla direktori asetäitja Janek Riives, 20 aasta eest sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli vanemlektor Silvia Luige, 15 aasta eest Enar Pehk, 10 aasta eest sisekaitseakadeemia nooremlektor ja Tallinna vangla valvur Ivo Kitsing ja 10 aasta eest Viru vangla relvastatud üksuse juht Meelis Kõrvoja.

Parima valvuri tiitli pälvinud Tallinna vangla valvur Jarmo Laeks on näidanud asjatundlikkust keeruliste sündmuste lahendamisel ning paistab silma väga hea enesekaitsetehnika poolest. Kolleegid hindavad kõrgelt tema töökust, abivalmidust ja tähelepanelikkust märgata kohti, kus saaks teha paremini. 

Parimaid valvureid tunnustati järgmistes kategooriates:
Parim noor valvur – Tallinna vangla valvur Kristi Toomla
Kõige paremini relvi kasutav valvur – Viru vangla vanemvalvur-instruktor Andra Aho
Kõige innovaatilisem valvur – Viru vangla vanemvalvur-instruktor Kalev Arbus
Kõige abivalmim valvur – Viru vangla saatja Gert Viiol
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur – Tartu vangla järelevalveosakonna valvur-läbiotsija Gert Tarasov
Kõige sportlikum valvur – Tallinna vangla saatja Raido Liitmäe
Parima koera juht – Viru vangla järelevalveosakonna valvur Alo Haav

Foto: Kristian Kruuser

Uudised

15.09.2021
Vanglateenistus viib gümnaasiumiastme õpilastele Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Rakveres läbi enesekaitsekoolitused.
10.09.2021
Esimest korda vanglateenistuse poolt korraldatud narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel saavutas vanglateenistus mitu auhinnalist kohta.
31.08.2021
Vanglateenistuse 102. aastapäeva puhul tunnustati vanglaametnikke.