Töövarjukuu tõi vanglatesse pea 100 huvilist

Uudised | 02.12.2022

November oli töövarjukuu, mille raames huvilised said tutvuda erinevate ettevõtete ja ametitega. Kolme Eesti vanglat külastas ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle - nii vangladirektoreid, psühholooge, valvureid, koerajuhte ja kui ka mitmeid teisi ametikohti.

Töövarjud kinnitavad, et varasemad kokkupuuted vanglaga olid neil napid, ent nüüd saadi sisutiheda päeva jooksul palju uusi teadmisi nii konkreetse ametikoha kui ka vangla toimimise ning vangide igapäevaste tegevuste kohta.

Oma tööpäevi võimaldasid jälgida näiteks nii Tallinna vangla direktor Hannes Liivak kui Viru vangla direktor Marek Aas. Töövarjud ja direktorid jäid päevaga rahule – oli sisutihe kohtumine. Marek Aas toob välja, et talle väga meeldis töövari Polina põhjalik ettevalmistus kohtumiseks – küsimused saabusid kirjalikult ette ja nii kujunes vanglajuhi igapäevatööga tutvumine sisukamaks. Ta lisab, et „igast inimesest võib saada vangla direktor, kui temas on #Julgust #Teotahet #Toetavust ja #Ustavust ning tibake maailmaparandajat“. Polina kinnitab, et tal oli huvitav näha tööd vanglas ning saada ülevaade direktori tööst. Kõlama jääb arusaam, et esmalt on vangla direktor ühe suure ja toetava meeskonna juht, kelle töös on igapäevaselt nii rõõmsaid kui ka keerulisi väljakutseid, ent peamine on teadmine - kaasaegne vangla on turvaline koht, kus tehakse tähendusega tööd. Iga meeskonnaliige on väärtustatud ning annab oma panuse kinnipeetavate taasühiskonnastamisse. Kinnipeetavate elutingimused, hariduse, huvitegevuse, hõive ja ka peresuhete hoidmise võimalused on vanglas heal tasemel ning vanglateenistuse meeskond annab suure panuse ühiskonna turvalisemaks loomisel.

Töövarjud üle Eestis toovad oma tagasisides välja, et vanglatöö organiseeritus on muljetavaldav, meeskond sõbralik ning õhkkond positiivne. Ollakse tänulikud võimaluse eest heita pilk vanglasse  ning soovitatakse seda võimalust ka teistel kasutada.

Töövarjude tegevust koordineerinud Kaia Talver ütleb, et kõige positiivsem tagasiside tehtu eest on see, et vähemalt üks töövarjutamisel osalenu on peagi alustamas tööd vanglateenistuse ametnikuna.

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.