Selgusid 2021. aasta parimad valvurid

Uudised | 17.01.2022

12. korda tunnustas vanglateenistus parimaid valvureid. Parima valvuri tiitli pälvis Viru vangla vanemvalvur Kristo Käi.

Kolleegid iseloomustavad Kristot kui alati kindlameelset, rahulikult tööülesandeid lahendava, täpse ja nõudliku ametnikuna. Tema peale saab alati loota ja ta on teistele eeskujuks. Autasu vastu võttes oli Kristo silmnähtavalt tunnustusest liigutatud. „Kõike tuleb teha rahulikult, kaine mõistusega ning siis on kõik saavutatav,“ oli tema sõnum teistele vanglaametnikele.

Jaanuaris tööd alustanud vanglateenistuse juht Rait Kuuse ütles parimate väljatoomisel: „Vanglateenistuse poole vaadatakse nõudliku pilguga, sest meie juures kohtuvad kaks maailma – korra ja korratuse maailm. Meie esindame loomulikult korda ning me peame olema eeskujuks ja andma Eesti inimestele kindluse, et teeme oma tööd professionaalselt, kallutamata, kui vaja, siis resoluutseltki ning peame seaduse täitmist au sees. Ja kõige selle kõrval oleme ka inimlikud, lahked ja abivalmid,“ lisas Kuuse. „Vanglateenistuse vundament, kõige tähtsam vara on meie inimesed: valvurid, kontaktisikud, üksuse juhid, korrapidajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, meditsiiniõed, arstid. Tunnustuse pälvinud valvurid on suurepäraseks eeskujuks.“

Lisaks Parima Valvuri tiitlile tunnustas vanglateenistus valvureid ka teistes kategooriates:

Parim noor valvur – Risto Männi Viru vanglast.
Risto on alates tööle asumisest olnud distsiplineeritud, sihikindel ja kaaslaste seas hinnatud noor kolleeg. Ta otsib pidevalt võimalusi end proovile panna, et mõista vanglatööd igast küljest ja teha seda tööd aina paremini. Tema osa sündmuste lahendamisel on olnud professionaalne. Töö ja õppimise kõrval tegeleb ta spordiga ja on esindanud vanglateenistust edukalt mitmel võistlusel. Peale selle lööb Risto vabatahtlikuna kaasa riigikaitses.

Kõige paremini relvi kasutav valvur – Tarmo Kose Tallinna vanglast. Järelevalveosakonna vanemvalvur-relvur Tarmo on kohusetundlik, usaldusväärne ja distsiplineeritud teenistuja. Kolleegid hindavad Tarmot kui väga head vahetu jõu ja tulirelvade instruktorit, kes annab teadmisi ja oskusi edasi arusaadavalt ja tõhusalt. Ta on korraldanud sisekaitseakadeemias aastaid tulirelva treeninguid, tänavu annab teooriaõpet. 2021. aastal saavutas Tarmo vanglateenistuse kutsemeisterlikkuse võistlusel laskmisülesandes esimese koha. Väljaspool tööd tegutseb ta jalgpallikohtunikuna.

Kõige innovaatilisem valvur – Andre Püss Tallinna vanglast. Järelevalveosakonna vanemvalvur Andre  on nüüdisaegne valvur, kes peab tähtsaks kasutada olemasolevaid IT-lahendusi maksimaalsel määral. Tema põhiülesanne on hallata vangla turva- ja läbipääsusüsteeme. 2021. aastal tõhustati Andre eestvedamisel erivahendite väljastamise programmi, tänu millele väljastatakse relvi nüüd kiiremini ja läbipaistvamalt. Videovalveprogrammis positsioneeriti asukohaplaanid vanglakompleksi ehituse järgi, et lihtsustada vangla menetlejate tööd kaamerate leidmisel, ning samuti lihtsustati turvaintegratsiooni valvealade valvestamisel ja uste lukustamisel. Andrel on pidevalt uusi ideid, ta oskab alati kaasa rääkida, turvasüsteeme uuendada ja muuta neid kasutajasõbralikumaks.

Kõige abivalmim valvur – Eero Eessaar Tartu vanglast.
Saateüksuse vanemsaatja Eero loomuses on teistele inimestele abi pakkuda ja osutada. Sõbraliku, viisaka ja tasakaaluka ametnikuna on ta alati avatud uutele eesmärkidele ja ta soovib ennast pidevalt arendada. Põhitöö kõrval käib Eero abiks sisevalve toimkonnas, leevendades koroonaeviirusest tingitud ametnike puudust. Üksuste juhid kiidavad tema suhtumist, abivalmidust ja teotahet. Eero on aktiivne relvastatud üksuse köiemeeskonna liige, kes annab erialaoskuste poolest kolleegidele eeskuju. Vabal ajal teeb Eero rasket ja vajalikku hooldajatööd.

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur – Andrei Luberg Viru vanglast.
Esimese üksuse vanemvalvur Andrei on sihikindel, konkreetne, nõudlik ja õiglane ametnik, kes oskab hästi suhelda ja ennast kehtestada. Andrei on aastate jooksul lahendanud vanglas ridamisi sündmusi, kus on tulnud kasutada jõudu, erivahendeid või lihtsalt head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust. Ta kuulub Viru vangla reageerimisgruppi ning osaleb enam-vähem iga sündmuse lahendamisel. Ta on meeskonna aju ja liider, kelle juhtimisel lahenevad paljud vangide allumatusjuhtumid ja füüsilised konfliktid. Andrei on määratud uute töötajate ja praktikantide juhendajaks. Erakorraliste sündmuste puhul on Andrei üks Viru vangla läbirääkijaid.

Kõige sportlikum valvur – Raido Liitmäe Tallinna vanglast.
Neljanda üksuse valvur Raido täidab tööülesandeid kiiresti, täpselt ja korrektselt. Abivalmi ja positiivse suhtumisega kujundab ta motiveeriva õhustiku. Raido on ka väga aktiivne ja mitmekesine sportlane, kelle leivanumbriks on maadlusalad. Näiteks on ta Euroopa meister sumos ning Eesti meister Kreeka-Rooma ja rannamaadluses. 2021. aastal tuli ta vanglateenistust esindades õige mitu korda esikolmikusse, näiteks Rae valla mängudel esikoht kuulitõukes ja meeskondlikus teatejooksus, teine koht odaviskes ja kõrgushüppes. Edukas on ta olnud ka jõustruktuuride mängudel. Alates 2017. aastast on Raidot igal aastal ergutatud silmapaistava ülesannete täitmise või vanglateenistuse esindamise eest.

Palju õnne kõikidele võitjatele ja nomineeritutele!

Uudised

17.05.2022
3. juunil Jõhvis toimuva Vabadusevalvuri jooksu ja elamuspäeva kava on teie ees!
02.05.2022
Aastapäeva puhul andsid justiitsminister Maris Lauri ja vanglateenistuse juht Rait Kuuse üle vanglaametniku kõrgeimad autasud teeneteristid ja teenistusmedalid.
18.04.2022
Tahad, et sinu tulevasel tööl oleks väärtust? Tunned huvi õiguse, sotsiaalvaldkonna ja psühholoogia erialade vastu, soovid töötada meeskonnas ning kaasa aidata ühiskonna turvalisemaks muutmisele?