Relvastatud üksus

Raske õppusel, kerge lahingus!

Viru vangla juurde kuulub elitaarne üksus: relvastatud rühm, millel on volitused tegutseda nii vanglamüüride sees kui ka ühiskonna turvalisuse tagamisel laiemalt. Ootamatu olukorra tekkides – näiteks pantvangisituatsioonid, mässu mahasurumine, põgenenud kurjategijate otsimine või muu sarnane – tegutseb relvastatud üksus koos politseiga sündmuste eesliinil. Relvastatud üksuse liikmetele kehtivad tavapärastest vanglateenistujatest kõrgemad nõudmised ning rühma pääsemiseks tuleb läbida täiendavad katsed.

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Millised nõudmised on relvastatud üksusega liitumiseks?

Viru vangla juurde kuuluva relvastatud üksusega saad liituda juhul, kui oled juba vanglateenistuses ning läbinud vajaliku väljaõppe. Rühma kandideerides tuleb sul lisaks intervjuule edukalt läbida ka kõrgemate normatiividega füüsilised ja vaimsed katsed. Teada tasub, et erirühma tingimused on täpselt samad nii meestele kui naistele vanusest sõltumata.

Relvastatud üksuse NORMATIIVID

Relvastatud üksusega liitudes peab ametnik läbima kõrgemate normatiividega kehalised katsed, mis hõlmavad kuut harjutust:

Rippes kätekõverdused
Sangpommi rebimine
Kõhulihaste jõuharjutus
Kangi rinnalt surumine
Kükk kangiga
3000 meetri kestusjooks

Lisaks jooksule, mis on kohustuslik, tuleb katse tegijal läbida vabal valikul 5 harjutusest 4. Sooritust hinnatakse punktiskaalal ja sisseastumise lävend on 50 punkti.

Näidissooritus ning selle eest saadavad punktid:

  1. 14 rippes kätekõverdust: +20p;
  2. 18 korda sangpommi rebimine: +0p
  3. 4 korda rinnalt kangi surumine kehakaalu raskuse kangiga: +20kg (+30p)
  4. 1 kükk kehakaalu raskuse kangiga: -30p
  5. 3000m jooks ajaga 14.00: 40p.

Sellise soorituse punktisumma on 60 ja tulemuseks kvalifitseerumine eriüksusesse.

Video file

Punktiskaala

Harjutused /
punktid
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Kätekõverdused rippes (korduste arv) 6 7 8 9 10 12 14 16 18
Sangpommi rebimine (korduste arv) 10 12 14 16 18 20 22 14 16
Kõhulihaste jõuharjutus (korduste arv) 35 40 45 50 55 60 80 100 110
Kangi rinnalt surumine lamades (korduste arv kehakaalust (kk) lähtuva kangi raskusega) 1 (kk - 10 kg) 1 (kk) 2 (kk) 1 (kk + 10kg) 2 (kk + 10kg) 4 (kk + 10kg) 6 (kk + 10kg) 4 (kk + 20kg) 6 (kk + 20kg)
Kükk kangiga (korduste arv kehakaalust (kk) lähtuva kangi raskusega) 1 (kk - 10 kg) 1 (kk) 2 (kk) 1 (kk + 10kg)  2 (kk + 10kg) 2 (kk + 20kg) 2 (kk + 30kg) 2 (kk + 50kg) 1 (kk + 70kg)
3000m kestusjooks/kiirkõnd (aeg minutites ja sekundites) 17.00 16.30 16.00 15.30 15.00 14.45 14.30 14.15 14.00

 

Kätekõverdused
6 tükki annab -40 punkti, 18 tükki annab +40 punkti
Sangpommi rebimine
10 tükki annab -40 punkti, 26 tükki annab +40 punkti
Kõhulihaste jõuharjutused
35 tükki annab -40 punkti, 110 tükki annab +40 punkti
Kangi rinnalt surumine
korduste arv kehakaalust sõltuva raskusega (kehakaal – 10kg). 1 tükk annab -40 punkti, (kehakaal + 20kg) 6 tükki annab +40 punkti.
Kükk kangiga
korduste arv kehakaalust sõltuva raskusega (kehakaal – 10kg). 1 tükk annab -40 punkti, (kehakaal + 70kg) 1 tükk annab +40 punkti.
3000 m kestusjooks
17 minutit annab -40 punkti, 14 minutit annab +40 punkti.

Uudised

06.06.2022
3. juunil toimus Jõhvis Vabadusevalvuri jooks 2022 ning elamuspäev.
25.05.2022
3. juunil Jõhvis toimuva Vabadusevalvuri jooksu ja elamuspäeva kava on teie ees!
02.05.2022
Aastapäeva puhul andsid justiitsminister Maris Lauri ja vanglateenistuse juht Rait Kuuse üle vanglaametniku kõrgeimad autasud teeneteristid ja teenistusmedalid.