Relvastatud üksus

Raske õppusel, kerge lahingus!

Vanglateenistuse relvastatud üksusel on volitused tegutseda nii vanglamüüride sees kui ka ühiskonna turvalisuse tagamisel laiemalt. Ootamatu olukorra tekkides – näiteks pantvangisituatsioonid, mässu mahasurumine, põgenenud kurjategijate otsimine või muu sarnane – tegutseb relvastatud üksus koos politseiga sündmuste eesliinil. Relvastatud üksuse liikmetele kehtivad tavapärastest vanglateenistujatest kõrgemad nõudmised ning rühma pääsemiseks tuleb läbida täiendavad katsed.

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Millised nõudmised on relvastatud üksusega liitumiseks?

Relvastatud üksusega saad liituda juhul, kui oled juba vanglateenistuses ning läbinud vajaliku väljaõppe. Rühma kandideerides tuleb sul lisaks intervjuule edukalt läbida ka kõrgemate normatiividega füüsilised ja vaimsed katsed. Teada tasub, et erirühma tingimused on täpselt samad nii meestele kui naistele vanusest sõltumata.

Relvastatud üksuse NORMATIIVID

Relvastatud üksusega liitudes peab ametnik läbima kõrgemate normatiividega kehalised katsed, mis hõlmavad viite harjutust:

Rippes kätekõverdused
Sangpommi rebimine
Kõhulihaste jõuharjutus
Kangi rinnalt surumine
5000 meetri kestusjooks
  • Katsete tegijal tuleb läbida viis harjutust. 
  • Hinnatakse skaalal +/- 40 punkti.
  • Maksimaalselt on võimalik saavutada 200 punkti.
  • Testi edukaks läbimiseks peab punktide kogusumma olema vähemalt 50 punkti.
  • Igal alal tuleb saavutada vähemalt -40 punkti lävend. Kui mõnel alal saavutatakse tulemus alla -40 punkti, siis loetakse test mitte sooritatuks ning tuleb läbida kogumina uuesti.
Video file

Punktiskaala

Harjutused /
punktid
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Rippes käte kõverdamine koos põlvede tõstmisega küünarnukkideni (korduste arv) 8 10 11 12 13 14 16 18 20

Jõutõmme 90 kg (korduste arv)

4 6 8 10 12 14 16 18 20
Toenglamangus käte kõverdamine käte vabastamisega maast all (korduste arv asendus) 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Kangi rinnalt pea kohale sirgetele kätele tõukamine (korduste arv 90 sek jooksul) 4 6 8 10 12 14 16 18 20
5000m kestusjooks/kiirkõnd (aeg minutites) 34:00 33:00 32:00 31:00 30:00 29:00 28:00 27:00 26:00

 

Jõutõmme
4 tükki annab -40 punkti, 20 tükki annab +40 punkti
Rippes käte kõverdamine koos põlvede tõstmisega küünarnukkideni
8 tükki annab -40 punkti, 20 tükki annab +40 punkti

 

Toenglamangus käte kõverdamine käte vabastamisega maas all;
20 tükki annab -40 punkti, 60 tükki annab +40 punkti
Kangi rinnalt pea kohale sirgetele kätele tõukamine (korduste arv 90 sekundi jooksul)
4 tükki annab -40 punkti, 20 tükki annab +40 punkti.
5000 m kestusjooks
34 minutit annab -40 punkti, 26 minutit annab +40 punkti.

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.