Korduma kippuvad küsimused

Kui kaua aega kulub CV saatmisest tööle asumiseni?

Vanglateenistusse tööle kandideerimise juurde kuuluvad tausta ja tervisekontroll ning kehalised katsed. Enamasti kulub CV saatmisest kuni tööle kutsumiseni kuni 1 kuu, kuid protsessi kestus sõltub ka kandidaatide arvust ning tervisekontrolli saadavusest. Esmase vastuse saad meie käest hiljemalt kahe nädala jooksul. 

Milline peab olema eesti keele tase?

Eesti keele valdamine on hädavajalik: töö ja väljaõpe toimuvad eesti keeles. Samuti on riigiasutuse töötajatele sätestatud eesti keele oskuse nõue C1 tasemel – see tähendab, et tunned end suheldes täiesti vabalt, sind ei piira sõnavara, kasutad mugavalt erinevaid ajavorme ja mõistad sisuliselt korrektselt kõike loetut ja kuuldut. 

Kui vajalik on vene keele oskus? 

Nii suuline kui kirjalik töökeel on eesti keel ja vene keele oskus ei kuulu vanglateenistujate nõuete hulka. Samas tuleb see igapäevases töös kasuks ja lihtsustab suhtlemist vene keelt kõnelevate vangistuse kandjatega.

Kuidas ja millal peab sooritama kehalised katsed?

Töö valvurina on füüsiliselt aktiivne ja eeldab kehalist sooritusvõimekust, mida treenimata inimesel ei pruugi olla. Vanglateenistuses tööle asumiseks tuleb sul teha kehalised katsed, mille osad on aja peale kätekõverduste ja kõhulihaseharjutuste tegemine ning 3 km kestusjooks või 6 km sõudmine ergomeetril. 
Katsed sooritatakse kandideerimise alguses, enamasti kohe peale töövestlust. Seetõttu soovitame kandidaatidel tulla vestlusele erariietes ning spordiriided ka kohe kaasa võtta. Pesemisvõimalus on koha peal olemas.

Kui pikk on katseaeg?

Vangistusseaduse § 121 kohaselt on vanglaametniku katseaeg  kuni 1 aastat, kuid eraldi katseajapalka (st vähendatud palka) ei rakendata: teenid täistöötasu ka töötamise ja koolituste ajal.

Mida kontrollitakse taustakontrolli käigus?

Taustakontrolli käigus kontrollitakse andmeid, mis võimaldavad hinnata kandideerija sobivust ametikohale. Lisaks kandidaadile küsitakse ka tema vanemate, õe, venna, lapse, abikaasa, endise abikaasa, samuti elukaaslase ees- ja perekonnanime, isikukoodi, isikukoodi puudumise korral sünniaega ja -kohta ning kontaktandmeid.
Kontrollimaks, kas isik on kriminaalmenetluses kahtlustatav, süüdistatav või karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, kasutatakse karistusregistri või karistusregistri arhiivi andmeid.
Kandidaadi isikuandmete kontrollimiseks võidakse teha järelepärimisi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning ametiisikutele, samuti füüsilistele ja juriidilistele isikutele. 
Taustakontrolli teeb vanglateenistuse sisekontrolli talitus.
Vaata lisaks: vangistusseadus § 1141

Kuidas toimub väljaõpe?

Valvuri töö on spetsiifiline ning eeldab erioskusi. Põhjalik väljaõpe algab esimesest tööpäevast: esimesel kahel kuul on sinu kõrval juhendaja, kes aitab omandada tööks vajalikud põhiteadmised. Õpitut saad lihvida 2-nädalasel vanglaametniku baaskoolitusel, mis sisaldab nii praktilisi ülesandeid kui ka teadmisi vanglateenistusest, tööeetikast jms. 
Iseseisvat tööd valvurina alustad pärast juhendamisperioodi lõppu.
Seejärel on aeg vanglaametniku kutse omandada. Sisekaitseakadeemias 9 kuud kestev õpe on vanglateenistuse poolt täismahus toetatud: sul ei tule muretseda ei õppemaksu, toitlustamise ega majutuse pärast, lisaks jätkub õppeperioodil sulle palga maksmine. 
Õpe toimub Tallinnas (Pirital) Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis. Praktikad, mis moodustavad väljaõppest 20%, toimuvad erinevates vanglates üle Eesti. 
Õppesessioonid algavad septembris ja veebruaris. Väljaõppe läbinud ametnik on omandanud kõik vajalikud teadmised ja oskused, et iseseisvalt tööülesandeid täita.
 

Millised on vangivalvuri arengu- ja karjäärivõimalused?

Töö vanglateenistuses on kindel ning sinu pidev areng igakülgselt toetatud! Vanglaametniku eriala omandamise järel hakkad teenistusse naastes saama senisest 30% kõrgemat töötasu, sulle avanevad uued võimalused enesearendamiseks ning karjääriks vanglateenistuses. Liikuda saad nii vangla erinevate ametikohtade vahel kui ka kogu vanglateenistuses laiemalt. Sinu lisavõimaluste seas on ametiabi andmise ja saatmisõiguste omandamine, juhendajaks saamine, vanemvalvuri ametikohale asumine jms. Parima füüsilise ja vaimse võimekusega teenistujatel on võimalik liituda relvastatud üksusega.

Milline on vahetustega valvuri töögraafik? Kui pikad on vahetused?

Töö valvuri ametikohal toimub vahetustega – enamasti käib see 4-tööpäevaste tsüklitena (öised ja päevased vahetused), millele järgneb 4 vaba päeva. Tööpäev kestab 13 tundi ja selle hulka kuulub 1 tund pausi. Päevane vahetus on vahemikul 07:40 kuni 20:40 ja öine vahetus 19:40 kuni 8:40.

Milline on vanglateenistuja kokkupuude kinnipeetavatega?

Tööks vajalikud oskused omandab valvur enesekaitse ja erivahendite treeningutel, mis toimuvad vähemalt kord iga 3 kuu järel. Väljaõpe annab vajalikud oskused ja teadmised, et ka kõige keerulisemates olukordades edukalt hakkama saada. 
Tulenevalt valvuri tööülesannetest võib kokkupuude kinnipeetavatega varieeruda, kuid kõikidel vanglaametnikel peab olema valmisolek kinnipeetavatega tegelemiseks.

Kas mul on võimalik liituda ainult relvastatud üksusega?

Relvastatud üksuse liige ei ole vanglateenistuses eraldi amet. Üksusesse kuuluvus tähendab valmidust lisaks põhiametikohast tulenevatele tööülesannetele lahendada vajadusel ka võimalikke erakorralisi olukordi. 

Kas vangla pakub mulle elukoha?

Vanglateenistus töötajatele eraldi majutust ei paku. Küll aga aitame uutel tulijatel sobiva majutuse leida. Sisseelamisperioodiks pakume võimalust majutuseks koostööpartnerite ühiselamus.

Kas töökuulutusel välja toodud töötasu on neto- või brutopalk?

Töökuulutustel olev töötasu on alati esitatud brutopalgana.

Küsi lisa

Töö vanglateenistuses on põnev, tasuv ja täis huvitavaid väljakutseid.

Kui sul tekkis lisaküsimusi, siis helista julgelt Viru Vangla infotelefonile (+372) 512 35 28 või kirjuta e-kiri aadressile viruv.cv@just.ee

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.