Kandideerimise protsess

Otsid tööd, mis tagaks lisaks palgale ka karjääri? Igapäevaseid väljakutseid, võimalust end nii vaimselt kui füüsiliselt proovile panna? Tõelist õlatunnet oma meeskonnaga? Oled sa valmis? 

Vanglateenistusel on tähtis roll Eesti sisejulgeolekus. Unusta ära filmides nähtu: valvur on midagi palju enamat kui vormiriides patrullija. Ta on ühiskonna kaitsja ja eeskuju, kellelt oodatakse pidevat arengut ja võimet iga päev uuteks ning ootamatuteks väljakutseteks valmis olla. 
 
Liitu meie meeskonnaga ja anna oma panus parema homse tagamisel! 
Tugevad kaitsevad vabadust!

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Kandideerimine

Vanglateenistusse tööle kandideerimise juurde kuuluvad tausta- ja tervisekontroll ning kehalised katsed. Enamasti kulub CV saatmisest kuni tööle kutsumiseni 1 kuu.

Saada CV
Võtame ühendust
Taustakontrolli ankeet
Vestlus
Kehalised katsed
Proovipäev
Võimekuse testid
Tervisekontroll
Tööle vormistamine

Tule valvuriks

Ainult üks fail.
50 MB limiit.
Lubatud tüübid: pdf, docx, doc, odt, rtf.

Kui sul tekkis lisaküsimusi, siis helista julgelt:

Viru Vangla infotelefonile (+372) 512 3528 või kirjuta e-kiri aadressile viruv.cv@just.ee

Tartu Vangla infotelefonile (+372) 750 0804 või kirjuta e-kiri aadressile tartuv.cv@just.ee

Tallinna Vangla infotelefonile (+372) 612 7620 või kirjuta e-kiri aadressile talv.cv@just.ee

Kes sobib valvuriks?

LAITMATU TAUST
Valvuritöö oluline osa on olla eeskuju  kinnipeetavate suunamisel õiguskuulekale teele: see eeldab kriminaalse või kahtlustäratava tausta puudumist. 
Kõik teenistusse kandideerijad läbivad taustakontrolli, mille käigus kaardistatakse vanglale võimalik turvarisk. Valiku tegemisel on aluseks vangla ja ühiskonna julgeolek.
KESKHARIDUS
Vanglateenistuja väljaõppe osa on 9-kuuline vanglaametniku kutseõpe Sisekaitseakadeemias, mille üks eeldus on kesk- või keskerihariduse olemasolu. Kutseõppe läbimine on kohustuslik kahe esimese teenistusaasta jooksul.
EESTI KEEL
Kõrgtasemel eesti keele oskus on hädavajalik: töö ja väljaõpe toimuvad eesti keeles. Samuti on riigiasutuse töötajatele sätestatud eesti keele oskuse nõue C1 tasemel – see tähendab, et tunned end suheldes täiesti vabalt, sind ei piira sõnavara, kasutad mugavalt erinevaid ajavorme ja mõistad sisuliselt korrektselt kõike loetut ja kuuldut.
MISSIOONITUNNE
Valvurina oled sa enamat kui turvamees ja ühiskonna hüvanguks välja astumine peab sinu jaoks oluline olema.   
SPORTLIK

Töö valvurina on füüsiliselt aktiivne ja eeldab kehalist sooritusvõimekust, mida treenimata inimesel ei pruugi olla.
Vanglateenistuses tööle asumiseks tuleb sul teha kehalised katsed, mille osaks on aja peale kätekõverduste ning kõhulihaseharjutuste tegemine ja 3 km kestusjooks või 6 km sõudmine ergomeetril. 

Tööks vajalikud oskused omandad enesekaitse ja erivahendite treeningutel, mis toimuvad vähemalt kord iga 3 kuu järel. Lisaks toetame sinu treeninguid töö kõrvalt. Sportlikus vormis püsimine on valvuri töö lahutamatu osa!

HEA TERVIS
Terves kehas on terve vaim! Meie ametnike töösooritus ja ühiskonna turvalisus sõltuvad valvsusest ja valvuri valmidusest igal ajal takistusteta reageerida. Selle kinnituseks on kandideerimisprotsessi osa tervisekontroll valitud teenusepakkuja juures.

Kes sobib valvuriks?

Uudised

15.09.2021
Vanglateenistus viib gümnaasiumiastme õpilastele Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Rakveres läbi enesekaitsekoolitused.
10.09.2021
Esimest korda vanglateenistuse poolt korraldatud narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel saavutas vanglateenistus mitu auhinnalist kohta.
31.08.2021
Vanglateenistuse 102. aastapäeva puhul tunnustati vanglaametnikke.